Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 9 w Rumi

Witamy na oficjalnej stronie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9 im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta w Rumi.

 

Staramy się umieszczać na tej stronie wszystkie ważne informacje dotyczące Rady, sprawozdania z podejmowanych działań w danym roku szkolnym, naszych planów, terminów spotkań z Rodzicami oraz inne informacje związane z naszą szkołą.

Rada Rodziców to reprezentacja wszystkich Rodziców i Opiekunów dzieci uczących się w naszej Szkole. Jest organem niezależnym od struktur Szkoły, ale ściśle z nią współpracującym. Nie tylko gromadzi (z wpłat Rodziców) fundusze i samodzielnie nimi zarządza, dbając o prawidłowe wydatkowanie na potrzeby uczniów, ale współpracując z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną chce również mieć wpływ na wychowanie i bezpieczeństwo naszych dzieci, a także jakość ich nauczania. Od kilku lat z coraz większym powodzeniem staramy się integrować społeczność Rodziców, wyznając zasadę, że głos Rodziców słyszany w szkole wzmacnia uczniów! Zachęcamy wszystkich Rodziców do współpracy i włączenia się w prace Rady oraz zgłaszanie pomysłów, uwag i propozycji.

 

Rada Rodziców corocznie wydaje fundusze m.in. na:

1) Nagrody i dyplomy dla dzieci biorących  udział w konkursach

2) Organizację imprez szkolnych, dofinansowanie wycieczek klasowych,

3) Pomoce dydaktyczne,

4) Nagrody dla wybitnych uczniów, dyplomy, medale, nagrody rzeczowe,

5) Nagrody książkowe dla najlepszych uczniów

6) Wydatki okolicznościowe

 

Zapraszamy chętnych Rodziców do współpracy. 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z członkami Rady Rodziców poprzez e-mail: rrspnr9@gmail.com lub formularz kontaktowy na stronie www. W sprawach pilnych możliwy jest kontakt telefoniczny z członkami Rady Rodziców za pośrednictwem sekretariatu szkoły (numery telefonów dostępne w sekretariacie).